נוהל גיבויים – אופטימאלי

ניהול הגיבויים הינו הכרחי על מנת לאפשר שיחזור נתונים קריטיים וחזרה למצב עבודה במהירות המרבית ולכן יש להקפיד על ביצועו באופן תקין ורציף ולבדוק את היסטוריית הגיבויים באופן יומי.
מצ”ב המלצתנו לנוהל הגיבוי האופטימאלי:

הגיבוי מתבצע בסט שבועי של 5 קלטות.
5 קלטות: מיום א’ עד ה’ – קלטות גיבוי יומיות, בכל שבוע “נדרסות” הקלטות של השבוע שעבר.
בארגון בו יש חשיבות לגיבוי יום ו’ – יש להוסיף קלטת ליום זה.

בנוסף – עוד סט של קלטות “ארכיון”.
קלטת ארכיון: קלטת שאינה “נדרסת” כל שבוע כשאר הקלטות והיא נשמרת בצד לצורך ארכיון.
כל ארגון יחליט על תדירות יצירת הקלטת הנ’ל, מומלץ על לפחות קלטת כנ’ל לכל חודש בשנה (במידה ולא תרצו תדירות שבועית), כאשר – לדוגמא – קלטת ינואר “תידרס” בחודש ינואר הבא.
מומלץ להיצמד ליום ברור לצורך יצירתה, למשל: כל הראשון לחודש.
ביום זה לא תוכנס הקלטת היומית ה”רגילה”, אלא קלטת הארכיון.
כל הקלטות יסומנו בהתאם ל”תפקידם”.

המשרד ימנה אדם אחראי לגיבויים, אשר בכל בוקר יוציא את הקלטת הקיימת ויכניס אותה לכספת חסינת אש בבית (או לכספת חסינת אש במשרד), יכניס במקומה את קלטת היום שהביא מהבית (או מהכספת במשרד) – יש חשיבות גדולה מאוד להוצאת הקלטות ממתחם הארגון.
כמו כן, באחריותו לבדוק את תקינות הגיבוי היומי לפי דיווח התוכנה ולחתום בדף ניהול גיבויים – כאישור שבצע בדיקת דיווח תקינות גיבוי ובאיזה סטאטוס היה הדיווח ( Normal , fail, abort ).
במידה וקיים כשל בגיבויים, אחראי הגיבויים יצור קשר עם חברת שיבר. נט להמשך טיפול .
באחריות העובד הנ’ל להודיע על היעדרות מהעבודה ולהפעיל את ממלא מקומו לעינין זה.