שיחזור מגיבויים – שווה את הטרחה?

לא אחת אנו מתבקשים ע”י לקוחותינו לבצע שיחזור מדגמי מהטייפ וזאת כדי לוודא את תקינות הגיבויים.
ברשותכם, כמה מילים על נושא זה:
מטודולוגיית הגיבוי שלנו מכתיבה:

1. בעת התקנת הטייפ ו/או התוכנה לראשונה המתקין מבצע גיבוי ושיחזור ניסיוני.

2. אנו מגדירים ביצוע אוטומתי – בסוף כל גיבוי – של פעולת verify, דהינו: בסוף כל (!) גיבוי, התוכנה מסובבת את סרט הגיבוי לאחור ומבצעת קריאה של כל תוכן הסרט עם הגיבוי ומשווה “on line” תוכן זה לעומת המצוי על דיסק המחשב.

3. בסוף כל (!) פעולת גיבוי, נשלח מייל למנהל הרשת ו/או לנו עם לוג הגיבוי ועם הכותרת הצליח/נכשל.

יש להבין כי פעולת השיחזור עושה למעשה פעולה כמעט זהה לפעולת ה verify קריאת הקלטת וכתיבה על הדיסק (במקום להשוות לדיסק), דהינו השיחזור המדגמי מיותר.
ועוד נקודה: באופו טבעי שיחזור מדגמי נעשה מתוך קלטת אחת בלבד ומשחזר כמות קטנה ומדגמית בלבד, אז מה תלמד אותנו הצלחת שיחזור כזה?:
שהקלטת מהתאריך XX/XX/XX אכן מכילה את החומר של המחיצות YYY ולא יותר מזה…., דהינו: עדיין יתכן שחלק מהחומר לא גובה, עדיין יתכן שכל שאר הקלטות לא תקינות, עדיין יתכן שגם אם הכל בסדר מחר תתקלקל קלטת, או לא יגובה חלק מהחומר והרי אף אחד לא מעלה על דעתו לבצע כל יום שיחזור בדיקה של כל החומר….
ולכן לטעמי ובלי לפגוע באף אחד שיחזור מדגמי יש לו ערך אחד בלבד: “כיסויי תחת” לחברות המתחרות לנו והמתהדרות בביצוע פעולה זאת .
למותר לציין שהלקוח תמיד צודק ולקוח שמתעקש לקבל את הבדיקה, יקבל …..